Styrobeton

Czym jest styrobeton?

Styrobeton Polytech® jest lekką izolacją termo-akustyczną dla podłóg, tarasów oraz dachów. Pozwala na bardzo dobre izolowanie zarówno budynków mieszkalnych jak i obiektów przemysłowych. Innowacyjność rozwiązania w dziedzinie termo-akustycznej izolacji polega na zastąpieniu, w produkcji zapraw i betonów, tradycyjnych kruszyw styropianem oraz wykorzystaniu piany technicznej.

Poprzez wykorzystanie w produkcji styrobetonu regranulatu styropianowego, wspierane są działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Atrybuty techniczne styrobetonu.

Styrobeton Polytech (lekka zaprawa wyrównująco-izolująca)

 • zapewnia stabilność podłoża (nie występuje zjawisko klawiszowania płyt izolacyjnych)
 • eliminuje lub w znacznym stopniu ogranicza zjawisko powstawania mostków termicznych
 • gwarantuje bardzo dobre dopasowanie do podłoża i niski ciężar właściwy
 • zapewnia bardzo dobre termo-akustyczne właściwości izolacyjne
 • wykazuje dużą wytrzymałość na ściskanie oraz wysoką wydajność w czasie realizacji (maszynowo ok. 1 m3 / 6 min)
 • nie rozprzestrzenia ognia (system dachowy klasa B ROOF [t1])
 • szybko wiąże i schnie

Zapraszamy do zapoznania się szerzej z możliwościami zastosowania styrobetonu – ich krótkie charakterystyki zamieszczamy poniżej.


Izolowanie dachów za pomocą styrobetonu

Styrobeton znalazł swoje zastosowanie w izolacji dachów, do ich wykonywania i modernizacji, w tym również kształtowania połaci dachowych. W tym celu wykorzystuje się zaprawę Polytech® 20/80, tak zwaną masę gęstoplastyczną. Niski współczynnik przewodzenia ciepła λd ≤ 0,07 W/mK to gwarancja skutecznej termoizolacji, a jego duża plastyczność pozwala na dowolne dopasowanie go do nierówności podłoża. Przy wypełnieniach i wyrównaniu tworzona jest warstwa izolacyjna z pianobetonu Polytech® 100 i zaprawy Polytech® 30/50 i 35/50. Styrobeton dzięki niskiemu ciężarowi właściwemu nie obciąża konstrukcji, co jest szczególnie ważne przy renowacjach istniejących już budynków.

Zastosowania:

 • warstwy termoizolacyjne do pokryć dachów i poddaszy
 • warstwa nośno-izolacyjna do formowania spadków dachowych
 • lekka wylewka izolacyjno-akustyczna na stropy drewniane, żelbetowe i inne
 • zewnętrzna termoizolacja stropodachu
 • ocieplanie dachu lub stropu na blachach fałdowych

Styrobeton w izolacji podłóg i tarasów

Z wykorzystaniem styrobetonu wykonujemy także posadzki i wylewki na balkonach, tarasach i basenach. Ze względu na dużą różnorodność w proporcjach mieszania cementu ze styropianem można wybrać zaprawę o najlepszych dla konkretnego projektu parametrach technicznych. Izolacja podłogi powstaje z wykorzystaniem Polytech® 20/80, Polytech® 30/50 i Polytech® 35/50. Do wykonania warstwy wyrównującej polecamy pianobeton Polytech® 100.

Zastosowania:

 • lekkie podłoża izolacyjne pod posadzki mieszkalne i przemysłowe
 • warstwy izolacyjne i nośne pod wykonanie posadzek metodą świeże na świeże
 • warstwy izolacyjne i nośne pod ogrzewanie podłogowe – w systemach podłóg pływających
 • ocieplanie podłogi na stropie, na legarach, na stropie drewnianym, na gruncie
 • akustyczne i termiczne izolowanie stropów, także stropu Kleina
 • termoizolacja balkonów, tarasów, basenów

Styrobeton w budynku mieszkalnym.


Kontrola jakości styrobetonu

Zaprawy wykonywane są zgodnie z instrukcją technologiczną wytwarzania IT/W-Polytech, co ma na celu stworzenie termoizolacji o wysokiej jakości z wykorzystaniem potencjału styrobetonu Polytech.

Przeprowadzamy kontrolę jakości, która odbywa się zgodnie z instrukcją kontroli jakości wytwarzania IKJ/W-Polytech i zakłada sprawdzenie prawidłowości wytwarzania naszych produktów zgodnie z następującymi etapami.

1. Weryfikacja spienienia cieczy powstałej w trakcie połączenia wody oraz dodatku TECH – zarówno jej gęstości, jak i konsystencji.
2. Wizualna kontrola jakości zaprawy i sprawdzenie jej gęstości (świeżo położonej).
3. Sprawdzenie konsystencji z wykorzystaniem stolika rozpływu według normy PN-EN 1015-3.

W celu potwierdzenia zgodności produktu z obowiązującymi normami i wykonania zaprawy zgodnie z instrukcją wystawiamy zaświadczenie o jakości.

 

Zainteresowaliśmy Cię? Zadzwoń! Wszystkie dane potrzebne, by się z nami skontaktować znajdziesz tutaj.